Vad kostar en mäklare?

Funderar du på vad det kostar att ta hjälp av en mäklare? I den här artikeln tar vi upp allt du behöver veta om en mäklartjänst, vad som ingår i ett mäklararvode, vilka tjänster du får betala extra för, vad du kan göra för att att spara pengar och hur mycket mäklarna tar i provision. Dessutom går vi igenom frågan som många ställer sig: är det värt pengarna att anlita en mäklare?

  Vilket arbete ingår i mäklarens arvode? 

  För det allra flesta av oss är att köpa fritidshus, hus eller lägenhet den största privata investeringen som vi gör i livet. Det finns inget som hindrar dig från att köpa eller sälja en bostad privat men de allra flesta väljer att anlita en mäklare. 

  En mäklares uppgift är inte enbart att värdera en bostad och därefter försöka sälja fastigheten till högsta möjlig pris, utan även att se till att köp- eller säljprocessen går till på ett korrekt och lagligt sätt. Att köpa och sälja bostäder är en verksamhet som är hårt reglerad i lag, och för att få arbeta som mäklare krävs det en mäklarutbildning från högskola eller universitet, godkänd praktik och en registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. 

  Om du inte har så stor erfarenhet av att köpa och sälja en bostad kan det vara lätt att tänka att mäklarens jobb består av att annonsera, hålla i visningar och förmedla bud mellan köpare och säljare, eftersom det är de delar av jobbet som syns mest. En mäklares arbete är långt mer omfattande än så.

  I en mäklares arbetsuppgifter ingår det bland annat att:

  • Värdera bostaden utifrån en gedigen kunskap om marknaden 
  • Planera försäljningen av bostaden tillsammans med säljaren och bistå med råd om hur det går till rent praktiskt 
  • Se till att bostaden presenteras på bästa möjliga sätt, komma med tips på eller ta hand om styling och boka in fotografering 
  • Skriva annonstext och lägga in annonsen på hemsidan, sätta in en tidningsannons och sammanställa informationsmaterial till potentiella köpare 
  • Marknadsföra bostaden på sociala medier
  • Boka in och genomföra visningar 
  • Kontakta de som varit på visningarna för att se om de är intresserade av att lägga ett bud eller om de har några frågor om bostaden
  • Sköter budgivningen och ser till att den utförs på ett korrekt sätt
  • Kontrollera att köparen har ett godkänt lånelöfte eller annan finansiering klar
  • Begära in offentliga dokument, förbereda och fylla i nödvändiga blanketter och upprätta ett kontrakt mellan köpare och säljare 
  • Ta hand om allt juridiskt arbete gällande handpenning, till- och frånträde, bankkontakter etc.
  • Arkivera alla dokument som ingår i ett bostadsköp eller -försäljning

  Ovanstående punkter ingår alltid i en mäklares arvode. Utöver det tillkommer det arbetsuppgifter som du vanligtvis får betala extra för. Några exempel på sådana arbetsuppgifter är:

  • Annonsering på Hemnets portal: 600 – 2.900 kronor beroende på utgångspriset
  • Överlåtelsebesiktning / jordabalksbesiktning: 4.000 -15.000 kronor
  • Flyttfirma: 350 – 500 kronor/timme och flyttpersonal inklusive RUT-avdrag
  • Flyttstädning: 40 – 150 kronor/kvadrat inklusive RUT-avdrag

  Hur mycket får du betala för en mäklares arbete?

  Hur mycket du får betala för att sälja din bostad styrs av en rad faktorer. Prisbilden kan variera från stad till stad, från mäklare till mäklare och naturligtvis även utifrån bostadens värde. En annan faktor som också påverkar kostnaderna för mäklaren är hur konkurrenssituationen ser ut i den stad som huset eller lägenheten ligger i. 

  Eftersom det är vanligt att mäklaren tar ut provision på försäljningen är det även stor skillnad mellan att sälja exempelvis en lägenhet med ett utgångspris på 2 miljoner och en lägenhet med ett utgångspris på 12 miljoner. 

  Genomsnittspriset för den totala försäljningskostnaden på en bostad i Sverige ligger runt 90.000 kronor. Mäklare använder sig alltså inte av fasta priser, men de flesta har dock minimipriser, eller minimiprovision, som vanligtvis ligger någonstans mellan 20.000 och 50.000 kronor. Detta är i första hand aktuellt om du ska sälja en lägenhet i en stad eller ett område med låga bostadspriser. 

  Även om mäklaren har tillgång till samma information gällande din bostad och marknaden, kan det ändå handla om en godtycklig värdering. Olika mäklare kan därför komma med värderingar som, mer eller mindre, skiljer sig åt, och följaktligen även lämna olika utgångspriser till dig som säljare. Av den anledningen kan det vara värt att låta flera mäklare värdera din bostad även om det kostar lite mer. Den extra kostnaden för att få huset värderat av flera mäklare kan snabbt betala tillbaka sig i form av ett lägre, och mer rättvisande utgångspris, som lockar fler köpare och i förlängningen eventuellt även fler och högre bud.

  Mäklarens provision

  En mäklare baserar sin lön på hur många bostäder han eller hon förmedlar varje månad och hur stor provision personen i fråga tar på varje försäljning. De mäklare som är välkända och framgångsrika vill självklart tjäna så mycket pengar som möjligt på respektive försäljning. Det gör att det inte finns några offentliga prislistor att tillgå eftersom konkurrenssituationen då skulle göra det svårare för framgångsrika mäklare att ta mycket betalt. Detsamma gäller för mindre kända mäklare; ingen vill lägga ut sina arvoden/provisionssatser till allmän beskådan eftersom det skulle minska deras inkomster. 

  Samtidigt vill du som kund inte betala mer än nödvändigt för den bästa mäklartjänsten, så prisnivåer är definitivt något som du behöver sätta dig in i för att du ska ha en möjlighet att jämföra de kostnadsförslag som du får in från konkurrerande mäklare.

  När du får ett kostnadsförslag från en mäklare är det vanligt att du får tre alternativ gällande provision/arvode att välja mellan. 

  1. Vanlig procentsats – en förutbestämd procentsats på bostadens slutpris blir mäklarens provision. Provisionen till mäklaren beror alltså på vilken summa som ditt hus eller lägenhet säljs för. Tar mäklaren exempelvis 4 procent av slutpriset i provision, blir provisionen 40.000 kronor om bostaden säljs för 1.000.000 kronor.
   Det här alternativet är en fördel att välja om du inte är osäker på värdet på din bostad.
  2. Stegrande provision – med den här modellen ökar provisionen stegvis. Ju högre slutpris på bostaden desto mer betalar du i provision till mäklaren. Känner du att du vet ungefär vad ditt hus kommer att säljas för, är det ett alternativ att satsa på. Ett exempel på en stegrande provision är att mäklaren tar 3 procent i provision på ett försäljningspris upp till 1.000.000 kronor. Blir slutpriset för bostaden mer än 1.000.000 kronor tar mäklaren 10 procent i provision på den del av försäljningspriset som överstiger 1.000.000 kronor. Säljs bostaden för exempelvis 1.000.000 kronor blir mäklarens provision 40.000 kronor.(30.000 kronor + 10.000 kronor).
  3. Fast arvode – betyder att mäklarens arvode är detsamma oavsett vilken summa bostadens säljs för. Det här alternativet är det som tryggast att välja om du är mycket osäker på vad din bostad är värd. Om mäklaren tar ut ett fast arvode på 40.000 kronor gäller den provisionen oavsett om bostaden säljs för 300.000 kronor eller 3.000.000 kronor.

  Vad kan du göra för att hålla ner mäklararvodet?

  Precis som att mäklaren vill få ut en så bra provision som möjligt på att sälja ditt hus, vill du inte betala mer än nödvändigt i arvode till mäklaren. Det finns några åtgärder som du kan ta till för att hålla ner kostnaderna för arvodet. 

  Verktyg på nätet

  Det finns inget som säger att du måste anlita en mäklare. På nätet kan du hitta en rad tjänster som kan guida dig genom hela försäljningsprocessen och låta dig agera mäklare på ett enklare och tryggare sätt än tidigare. Du köper in de tjänster som du behöver, till exempel en jurist eller advokat som hjälper dig med de juridiska delarna, eller en fotograf och grafisk designer som fotograferar bostaden och utformar annonsmaterial och prospekt. Det kan vara lockande att göra jobbet själv men tänk på att du kommer att få ägna mycket tid åt att sätta dig in i allt, tid som du får ta från exempelvis familj, fritidsintressen och socialt umgänge.

  Jämför offerter

  Även om du väljer att anlita en mäklare finns det sätt att spara pengar på. Det viktigaste är att begära in offerter från några mäklarbyråer och jämföra kostnadsförslagen. Här gäller det att du inte stirrar dig blind på provisionsprocenten, eftersom den mäklare som har den lägsta procentsatsen inte nödvändigtvis är den bästa. En mäklare som är duktig på sitt jobb och kan visa upp dokumentation på snabba försäljningar till höga slutpriser, vet också vad hans eller hennes tjänster är värda. En mäklare som håller markant lägre priser kan göra det för att dra till sig välbehövliga kunder, något som kan vara ett tecken på en lägre framgångsgrad.

  Förhandla om priset

  Ett annat sätt att spara pengar när du ska anlita en mäklare är att förhandla om priset; pruta med andra ord. Mäklare är näringsidkare och det är lättare att ta betalt av, och till och med höja priset lite extra, för en kund som är mesig. Hur mycket du kan få ner arvodet beror på hur mån mäklaren är om att få uppdraget, hur konkurrensen ser ut och hur offensiv du är. Har du en bostad som är attraktiv och lättsåld eller en stor fastighet med en hög värdering, har du en stark hand för att förhandla med mäklaren. Tänk på att du inte kommer att komma någonstans genom att ge mäklaren ett skambud, då är risken stor att du bara skapar dig ett dåligt rykte bland de lokala mäklarna, något som kan slå tillbaka mot dig vid ett senare tillfälle.

  Även om det är intressant att se hur långt det går att förhandla ner priset ska du ha i åtanke att det inte enbart är för att de kan så mycket om marknaden och kan de juridiska turerna som mäklare är duktiga. De är bra för att de kan förhandlingsspelet och är i regel bättre på att förhandla än sina kunder – i det här fallet du. En eftertraktad och välrenommerad mäklare är mindre benägen att sänka sitt arvode än en mäklare som är ny på marknaden och jagar kunder.

  Fokusera på totalpriset oavsett om du väljer vanlig procentsats, stegrande procentsats eller fast arvode. Även om det är viktigt att ha i bakhuvudet att en mäklare inte har obegränsat med förhandlingsutrymme, kan det vara möjligt att få ner arvodet med 15.000 – 40.000 kronor beroende på vilken typ av bostad du ska sälja. 

  Lönar det sig att anlita en mäklare?

  Det är varken brist på fantasi eller ork som är orsaken till att de flesta väljer att anlita en mäklare när de ska sälja sin bostad. Att köpa en bostad är en av de största ekonomiska investeringar en privatperson gör i livet och då väger trygghet tyngre än möjligheten att spara pengar. Även de som letar efter en bostad att köpa efterfrågar trygghet och många är mer skeptiska till att köpa en bostad av en privat säljare än av en mäklare. 

  Väljer du att sälja din bostad utan att anlita en mäklare kan det betyda att du går miste om budgivningen och får ett lägre pris för huset än vad du hade kunnat få, även efter att arvodet till mäklaren är avräknat. Hur många som väljer att inte lägga ett bud just för att du har valt att inte anlita en mäklare kommer du troligtvis aldrig att få veta. Det är en klen tröst att ha sparat 100.000 kronor på mäklararvodet när buden uteblir och du ändå behöver anlita en mäklare för att få sålt bostaden. 

  Å andra sidan, anlitar du en mäklare och bostaden säljs för ett pris som du är nöjd, eller mer än nöjd, med kommer du garanterat inte att fundera särskilt mycket över mäklararvodet; den lyckade försäljningen är bevis nog.

  Vilka slutsatser kan du då dra av detta? Är det värt att ta kostnaden för att låta en mäklare sälja huset eller lägenheten?

  Det finns inget givet svar på den frågan, men om vi tittar på vad de flesta väljer att göra, det vill säga anlita en mäklare, så är det mest logiska svaret ja. De flesta anser att det lönar sig att ta hjälp av en mäklare vid en bostadsförsäljning.